Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje jednostki

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Prace instalacyjne Spółka eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Krapkowice. Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Krapkowice oraz wszystkie wsie w Gminie Krapkowice. Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę samo miasto Krapkowice oraz sołectwa:

 •     Dąbrówka Górna,
 •     Rogów Opolski,
 •     Gwoździce,
 •     Steblów,
 •     Żywocice,
 •     Ligota,
 •     Pietna,
 •     Borek,
 •     Ściborowice,
 •     Kórnica

Spółka dostarcza również wodę zakupioną z zewnątrz do Nowego Dworu i Żużeli. Woda do systemu dostarczana jest z trzech studni głębinowych ujmujących wody podziemne z trzeciorzędowych zbiorników wód głębinowych. Istnieje możliwość wtłoczenia wody w system z ujęć głębinowych w Żywocicach. Sieć wodociągowa Gminy Krapkowice połączona jest tranzytami czynnie z wodociągiem Pruszkowskim oraz biernie z siecią wodociągową gminy Gogolin. Koparko-ładowarka W obecnej chwili wykorzystujemy ok. 35 % możliwości produkcyjnych SUW Krapkowice. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające z funkcji gospodarczych (np. przemysł wodochłonny), a także mieszkalnictwa i to nie tylko na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

W Krapkowicach istnieją 2 rodzaje sieci kanalizacyjnej, ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków:

 •     sanitarna odprowadzająca ścieki komunalne,
 •     deszczowa odprowadzająca wody opadowe.

Spółka zajmuje się obsługą systemu kanalizacji sanitarnej.

Tereny wiejskie gminy są skanalizowane częściowo. System kanalizacji sanitarnej posiadają sołectwa:

 •     Gwoździce,
 •     Rogów Opolski,
 •     Dąbrówka Górna,
 •     Steblów.

Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków Biokrap Sp. z o.o., która zajmuje się ich oczyszczaniem. Ścieki odprowadzane są również z części miasta Gogolin, a także z Zimnic Małych w Gminie Prószków. Większa część kanalizacji działa w systemie grawitacyjnym, część ścieków transportowana jest systemem ciśnieniowym - w rurociągach tłoczących ścieki systemem pomp.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2014
  przez: Jerzy Delewicz
 • opublikowano:
  28-10-2014 08:09
  przez: Jerzy Delewicz
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  odwiedzin: 3303
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
47-300 Krapkowice
ul. Czecha 1
NIP: 756-00-04-505 REGON: 530579142

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 16 87
fax:
e-mail: wik_poczta@krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×